22.6.17

מועד החיוב במע"מ לגבי כספים המשולמים לחשבון ליווי בנקאי

קרא עוד read-more
26.1.17

ניכוי מע"מ תשומות ששימשו באופן זמני לעסקה פטורה

קרא עוד read-more
1.12.16

זכות דיירות מוגנת בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
22.9.16

האם ניתן לקזז מע"מ תשומות בחשבונית שהוצאה בגין עבודות פיתוח אזורי?

קרא עוד read-more
7.7.16

תוספת מס ערך מוסף על אגרת נסיעה בכביש 6 – דחיית בקשה לתובענה ייצוגית

קרא עוד read-more
19.5.16

אין בעצם רישום כ"עוסק" במרשמי מע"מ כדי להצביע בהכרח על פעילות עסקית

קרא עוד read-more
28.1.16

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ – הקלה במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין

קרא עוד read-more