15.10.20

עבודות פיתוח של ישובים הן באחריותה של הרשות המקומית והיא מקבל השירות בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
30.1.20

רישום מתמשך כעוסק במע"מ ומצג עסקי בדוחות – גוברים על העדר פעילות עסקית

קרא עוד read-more
6.6.19

"הלכת גיבשטיין" – נקודות חשובות לעניין הגדרת "עסק" בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
2.5.19

היבטי מע"מ בפעולות שאינן מהוות מכירה בחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
8.11.18

חבות במע"מ במכירת מקרקעין באזור

קרא עוד read-more
16.8.18

חיוב במע"מ על תשלום דמי הסכמה לרמ"י

קרא עוד read-more
17.5.18

חבות המס במכירת דירות בבעלות המדינה

קרא עוד read-more
15.3.18

עסקת קומבינציה בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
7.12.17

חבות במע"מ בעת מכירת מניות באיגוד מקרקעין

קרא עוד read-more
23.11.17

התייחסות לדירת נופש המיועדת להשכרה בחוק מע"מ

קרא עוד read-more