16.11.23

תשומות שהוציא יזם עבור הדיירים בפרויקט פינוי בינוי מותרות לו בניכוי

קרא עוד read-more
12.1.23

חשיבותו של מבחן תדירות העסקאות לצורך סיווג עסקת מקרקעין

קרא עוד read-more
29.12.22

עמדה החייבת בדיווח לעניין מכירת דירת מגורים מכח סעיף 5(ב) לחוק מע"מ

קרא עוד read-more
22.12.22

התייחסות למס ערך מוסף בקביעת שווי המכירה

קרא עוד read-more
28.7.22

אילו פעולות מספיקות כדי להיחשב גורם מארגן בקבוצת רכישה?

קרא עוד read-more
15.10.20

עבודות פיתוח של ישובים הן באחריותה של הרשות המקומית והיא מקבל השירות בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
30.1.20

רישום מתמשך כעוסק במע"מ ומצג עסקי בדוחות – גוברים על העדר פעילות עסקית

קרא עוד read-more
6.6.19

"הלכת גיבשטיין" – נקודות חשובות לעניין הגדרת "עסק" בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
2.5.19

היבטי מע"מ בפעולות שאינן מהוות מכירה בחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
8.11.18

חבות במע"מ במכירת מקרקעין באזור

קרא עוד read-more