23.1.20

שיטת ה"גילום המלא" חלה גם בחישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד

קרא עוד read-more
16.1.20

שינוי חשוב בנוהל בקשת פריסת שבח ריאלי

קרא עוד read-more
2.1.20

התרת הוצאות בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר

קרא עוד read-more
12.12.19

הסייג השלישי להגדרת נכס בחלק ה' לפקודה – אינו מתייחס רק לדיירות מוגנת

קרא עוד read-more
5.12.19

נישום שדיווח כדין על הכנסותיו ולא דרש בניכוי פחת –לא יידרש לנכות פחת משווי הרכישה

קרא עוד read-more
28.11.19

גורם מארגן הרוכש קרקע ביחד עם חברי קבוצת רכישה –ייחשב כחלק מקבוצת הרכישה

קרא עוד read-more
21.11.19

מחסן ששימש למגורים במשך שנים רבות ובתום לב – כן עשוי להיחשב כדירה

קרא עוד read-more
14.11.19

על הקשר בין גביית חובות ארנונה, פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
31.10.19

ההבדל בין זכויות בנכס מקרקעין לבין זכויות לקבלת שווי נכס מקרקעין

קרא עוד read-more
24.10.19

גורם הנושא בסיכונים ובסיכויים הקשורים במקרקעין – הינו בעל זכויות במקרקעין

קרא עוד read-more