2.4.20

חשיבות ההתייחסות להפחתת קנסות במסגרת הסכם הפשרה

קרא עוד read-more
26.3.20

יום המכירה ע"פ יום אישור העסקה בידי מנהל רמ"י – חל גם במישור בעלי המניות

קרא עוד read-more
12.3.20

הגשת ערר בסטיה משמעותית ובלתי מוצדקת מהמועדים בחוק תביא לסילוקו על הסף

קרא עוד read-more
5.3.20

הוועדה להחזר מיסים עקיפים

קרא עוד read-more
13.2.20

העברת דירה במתנה להורים – עשויה להיחשב כעסקה מלאכותית

קרא עוד read-more
30.1.20

רישום מתמשך כעוסק במע"מ ומצג עסקי בדוחות – גוברים על העדר פעילות עסקית

קרא עוד read-more
23.1.20

שיטת ה"גילום המלא" חלה גם בחישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד

קרא עוד read-more
16.1.20

שינוי חשוב בנוהל בקשת פריסת שבח ריאלי

קרא עוד read-more
2.1.20

התרת הוצאות בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר

קרא עוד read-more
12.12.19

הסייג השלישי להגדרת נכס בחלק ה' לפקודה – אינו מתייחס רק לדיירות מוגנת

קרא עוד read-more