2.9.21

הלכת מלכסון – הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה

קרא עוד read-more
19.8.21

סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין – הרווח הנוסף בפירוק

קרא עוד read-more
12.8.21

ויתור הקיבוץ על זכותו במקרקעין לטובת החברים בשלב השיוך החוזי – מהווה מכירה

קרא עוד read-more
5.8.21

לא ניתן לפרוס רווח הון או שבח ריאלי לצורך חישוב מס יסף

קרא עוד read-more
22.7.21

הכרעה סופית אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך כל מועד בחוק

קרא עוד read-more
15.7.21

חישוב מס הרכישה גם בשינוי מבנה ומיזוג ייעשה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי המניות

קרא עוד read-more
1.7.21

הלכת יקותיאלי – אין לכלול בשווי התמורה בעסקת קומבינציה רווח יזמי

קרא עוד read-more
24.6.21

הפעלת הליכי אכיפה לשם מימוש זכות חוזית אינה הפקעה הזכאית לשיעורי מס מופחתים

קרא עוד read-more
10.6.21

דגשים חשובים בהליך ההשגה

קרא עוד read-more
3.6.21

קציבת זמן בחוק להחלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה

קרא עוד read-more