25.2.21

הלכת אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך המועד לתיקון שומה

קרא עוד read-more
11.2.21

סוגיה חשובה בחוזר מסמ"ק 01-2021 – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי

קרא עוד read-more
4.2.21

סעיף 49י1 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראה אנטי תכנונית במימוש אופציה

קרא עוד read-more
21.1.21

קבלת החזר מס רכישה לאחר מכירת הדירה הישנה – אינו דורש תיקון שומה

קרא עוד read-more
7.1.21

החלטות מיסוי חשובות בנושא דירות מגורים

קרא עוד read-more
31.12.20

הארכת מועדים נוספת עקב משבר הקורונה

קרא עוד read-more
24.12.20

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 – שינוי יעוד בקרקע חקלאית מכח החלטות 1469 ו-1470

קרא עוד read-more
10.12.20

הלכת חנין – הדרך הראשית לקביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה הינה לפי שווי שירותי הבניה

קרא עוד read-more
26.11.20

דגשים חשובים בהליך הערר

קרא עוד read-more
12.11.20

רכישה עצמית של מניות – אינה מהווה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הנותרים

קרא עוד read-more