18.7.24

שימוש חלקי לצורכי דת יאפשר הכרה חלקית בדירת מגורים מזכה

קרא עוד read-more
11.7.24

הגדרת דירת מגורים – ההבדל בין דירה מוזנחת לדירה הרוסה

קרא עוד read-more
27.6.24

עסקת אקראי – לנצח את מסמ"ק ואז להפסיד למס הכנסה

קרא עוד read-more
6.6.24

התקבלה התובענה הייצוגית נגד רשות המיסים בעניין ניכוי פחת במכירת דירה שהושכרה במסלול הפטור

קרא עוד read-more
16.5.24

תקנה 21 לתקנות מס רכישה אינה מחייבת מגורים בבית קבע אחד בלבד

קרא עוד read-more
9.5.24

מס רכישה בגין תוספת מאוחרת להסכם המכר – רק עבור רכישת זכויות חדשות

קרא עוד read-more
18.4.24

על החלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה – השגה או ערר?

קרא עוד read-more
28.3.24

אין מקום לחייב אדם במס על סמך השערות לגבי התנהגותו העתידית

קרא עוד read-more
14.3.24

החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציה ייחודית ופינוי בינוי

קרא עוד read-more
7.3.24

חיזוק נוסף לעמדת הרשות בסוגיית הפחת במכירת דירה שהושכרה למגורים בפטור ממס

קרא עוד read-more