10.6.21

דגשים חשובים בהליך ההשגה

קרא עוד read-more
3.6.21

קציבת זמן בחוק להחלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה

קרא עוד read-more
20.5.21

האבחנה בין "תנאי" לבין "מועד" בחוק מיסוי מקרקעין – כרסום ראשון בהלכת אביבי רייך

קרא עוד read-more
29.4.21

אושרה הגשת תובענה ייצוגית נ' עמדת הרשות לנכות פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים בפטור ממס

קרא עוד read-more
22.4.21

אין במגורים משותפים בדירת אחד מבני הזוג כדי לבטל את ההפרדה הרכושית

קרא עוד read-more
8.4.21

חשיפה אפשרית להפקעה או לירידת ערך מקרקעין היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהם

קרא עוד read-more
18.3.21

ביטול עסקה אפשרי גם בחלוף שנים רבות אם הוכח שהעסקה מעולם לא נכנסה לתוקף

קרא עוד read-more
11.3.21

חסיון עורך דין לקוח בדיני המס

קרא עוד read-more
24.2.21

הלכת אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך המועד לתיקון שומה

קרא עוד read-more
11.2.21

סוגיה חשובה בחוזר מסמ"ק 01-2021 – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי

קרא עוד read-more