13.2.20

העברת דירה במתנה להורים – עשויה להיחשב כעסקה מלאכותית

קרא עוד read-more
23.1.20

שיטת ה"גילום המלא" חלה גם בחישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד

קרא עוד read-more
16.1.20

שינוי חשוב בנוהל בקשת פריסת שבח ריאלי

קרא עוד read-more
5.12.19

נישום שדיווח כדין על הכנסותיו ולא דרש בניכוי פחת –לא יידרש לנכות פחת משווי הרכישה

קרא עוד read-more
28.11.19

גורם מארגן הרוכש קרקע ביחד עם חברי קבוצת רכישה –ייחשב כחלק מקבוצת הרכישה

קרא עוד read-more
21.11.19

מחסן ששימש למגורים במשך שנים רבות ובתום לב – כן עשוי להיחשב כדירה

קרא עוד read-more
31.10.19

ההבדל בין זכויות בנכס מקרקעין לבין זכויות לקבלת שווי נכס מקרקעין

קרא עוד read-more
24.10.19

גורם הנושא בסיכונים ובסיכויים הקשורים במקרקעין – הינו בעל זכויות במקרקעין

קרא עוד read-more
26.9.19

אין לבצע פיצול רעיוני בדירת מגורים לצורכי מס רכישה – ללא קשר לכוונתו של הרוכש

קרא עוד read-more
12.9.19

הסכם עיזבון בין יורשים, הכולל נכסים והתחייבויות שמקורם אינו בעיזבון, מחייב פירוט שווים

קרא עוד read-more