7.1.21

החלטות מיסוי חשובות בנושא דירות מגורים

קרא עוד read-more
31.12.20

הארכת מועדים נוספת עקב משבר הקורונה

קרא עוד read-more
24.12.20

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 – שינוי יעוד בקרקע חקלאית מכח החלטות 1469 ו-1470

קרא עוד read-more
10.12.20

הלכת חנין – הדרך הראשית לקביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה הינה לפי שווי שירותי הבניה

קרא עוד read-more
26.11.20

דגשים חשובים בהליך הערר

קרא עוד read-more
5.11.20

טעות בתום לב מהווה סיבה מספקת להארכת מועדים לתיקון שומה

קרא עוד read-more
29.10.20

אישור העסקה על ידי רמ"י – מגדיל את אגד הזכויות ואת שווין הכלכלי

קרא עוד read-more
1.10.20

חישוב לינארי מוטב במכירת דירה חלופית שהתקבלה לפי פרק חמישי 3 – חילוף זכויות במקרקעין

קרא עוד read-more
24.9.20

עדכון חשבון הבנק באתר רשות המיסים לצורך קבלת החזר מס

קרא עוד read-more
27.8.20

ביהמ"ש העליון: עסקות סיחור האופציה אינן מהוות מימוש של אופציות הרכישה כלפי בעל הקרקע

קרא עוד read-more