19.8.21

סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין – הרווח הנוסף בפירוק

קרא עוד read-more
12.8.21

ויתור הקיבוץ על זכותו במקרקעין לטובת החברים בשלב השיוך החוזי – מהווה מכירה

קרא עוד read-more
22.7.21

הכרעה סופית אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך כל מועד בחוק

קרא עוד read-more
1.7.21

הלכת יקותיאלי – אין לכלול בשווי התמורה בעסקת קומבינציה רווח יזמי

קרא עוד read-more
24.6.21

הפעלת הליכי אכיפה לשם מימוש זכות חוזית אינה הפקעה הזכאית לשיעורי מס מופחתים

קרא עוד read-more
10.6.21

דגשים חשובים בהליך ההשגה

קרא עוד read-more
3.6.21

קציבת זמן בחוק להחלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה

קרא עוד read-more
20.5.21

האבחנה בין "תנאי" לבין "מועד" בחוק מיסוי מקרקעין – כרסום ראשון בהלכת אביבי רייך

קרא עוד read-more
29.4.21

אושרה הגשת תובענה ייצוגית נ' עמדת הרשות לנכות פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים בפטור ממס

קרא עוד read-more
22.4.21

אין במגורים משותפים בדירת אחד מבני הזוג כדי לבטל את ההפרדה הרכושית

קרא עוד read-more