1.10.20

חישוב לינארי מוטב במכירת דירה חלופית שהתקבלה לפי פרק חמישי 3 – חילוף זכויות במקרקעין

קרא עוד read-more
24.9.20

עדכון חשבון הבנק באתר רשות המיסים לצורך קבלת החזר מס

קרא עוד read-more
27.8.20

ביהמ"ש העליון: עסקות סיחור האופציה אינן מהוות מימוש של אופציות הרכישה כלפי בעל הקרקע

קרא עוד read-more
20.8.20

החזקה במקרקעין מקום המדינה ובעידודה, מגיעה לכדי זכות במקרקעין גם לא אישור בכתב

קרא עוד read-more
6.8.20

תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין – שינוי מדרגות מס הרכישה לרוכשי דירה נוספת

קרא עוד read-more
23.7.20

שיפוץ בנכס לצורך מכירתו כדירת מגורים אינו מלאכותי גם אם הרוכש מתכוון להורסו

קרא עוד read-more
16.7.20

סדר הרכישות הוא המבחן בהטבת מס רכישה בדירות מגורים

קרא עוד read-more
2.7.20

ניכוי הוצאות תשלום חובות עבר שנצברו על נכס מקרקעין

קרא עוד read-more
18.6.20

סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין – קנס גרעון

קרא עוד read-more
4.6.20

הגשת ערר על סירוב המנהל להכיר בביטול עסקה – אינה דוחה את מועד תשלום המס

קרא עוד read-more