23.6.22

"אופציית מכר" איננה נכללת תחת הגדרת המונח "מכירה" בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
9.6.22

אדם עשוי להימנות על קבוצת רכישה, גם אם הוא עצמו אינו משלם תמורה לגורם המארגן

קרא עוד read-more
26.5.22

חיזוק נוסף לאבחנה בין "תנאי" לבין "מועד" בחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
12.5.22

אם מתמלאים תנאי החריג להגדרת שווי – המנהל לא רשאי לקבוע את שווי המכירה כשווי שוק

קרא עוד read-more
27.4.22

עיקרון גביית מס אמת גובר על עיקרון סופיות השומה

קרא עוד read-more
31.3.22

הלכת חוגי – לא ניתן להסתפק בנימוק של טעות בתום לב כדי להאריך את המועד לתיקון שומה

קרא עוד read-more
24.3.22

הלכת אמרלד – אין לכלול הוצאות פיתוח עתידיות בשווי המכירה לצורך חישוב מס רכישה

קרא עוד read-more
16.3.22

כוונה שבלב אינה מספקת כדי לקבל את ההקלה בתקנה 11 לתקנות מס הרכישה

קרא עוד read-more
3.3.22

אין ליישם את חלופת "התמורה" בהגדרת "שווי" כאשר מדובר בקבוצת רכישה

קרא עוד read-more
17.2.22

אין די בהודעת ביטול עסקה אלא יש לשכנע את המנהל בדבר החזרת הגלגל אחורנית

קרא עוד read-more