20.1.22

שינויים מהותיים במיסוי דירות מגורים בתזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
6.1.22

רכישת מניות איגוד לאחר שקיבל היתר בניה לפרויקט תמ"א 38 תחויב במס רכישה לפי שווי המקרקעין

קרא עוד read-more
30.12.21

האם הגדרת דירת מגורים במס רכישה אינה דורשת התחייבות מצד המוכר עצמו לסיום הבניה?

קרא עוד read-more
9.12.21

החלטות מיסוי חדשות וחשובות שפורסמו

קרא עוד read-more
18.11.21

פינוי בינוי ותמ"א 38 – תיקונים חשובים בחוק ההסדרים

קרא עוד read-more
28.10.21

אגודה שיתופית לא נחשבת "רשות מקומית" לעניין הפטור בסעיף 72 לחוק

קרא עוד read-more
14.10.21

רכישת דירה לצורך מגורי תלמיד הישיבה – אינה עונה להגדרת שימוש במישרין בלבד ע"י הישיבה

קרא עוד read-more
7.10.21

טעות בתום לב שניתן לאפיין כרשלנות – אינה מהווה סיבה מספקת להארכת מועד

קרא עוד read-more
19.8.21

סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין – הרווח הנוסף בפירוק

קרא עוד read-more
12.8.21

ויתור הקיבוץ על זכותו במקרקעין לטובת החברים בשלב השיוך החוזי – מהווה מכירה

קרא עוד read-more