5.9.19

החלפת דירה מקבלן תחויב במס רכישה מלא ע"פ החוק הקיים במועד ההחלפה

קרא עוד read-more
22.8.19

מחסן ששימש למגורים בניגוד להיתר לא ייחשב כדירה

קרא עוד read-more
8.8.19

הפטור ממס באופציה ייחודית אינו מותנה בהתנהלותו העסקית של מקבל האופציה לאחר רכישתה

קרא עוד read-more
1.8.19

הקניית זכות במקרקעין לנאמן ע"פ פקודת מס הכנסה – אינה מכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
18.7.19

הקשר בין ניהול פנקסים קבילים לחישוב מס השבח

קרא עוד read-more
11.7.19

הלכת טוונטי האנדרד נהריה – חברה לא זכאית לפרוס את השבח הריאלי

קרא עוד read-more
27.6.19

זכות לקבל פיצויים מהווה נכס ניטרלי שלא מוציא מהגדרת איגוד מקרקעין

קרא עוד read-more
20.6.19

חיזוק נוסף לעמדת המייצגים בעניין אי הכללת הוצאות פיתוח עתידיות בשווי המכירה

קרא עוד read-more
30.5.19

תמיכה נוספת בזכאותה של חברה לפריסת השבח הריאלי

קרא עוד read-more
16.5.19

משמעות הגדרת המונח "חודש" בחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more