1.2.24

פטור ממס לפי האמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל

קרא עוד read-more
18.1.24

מימוש אופציה להארכת חכירה בידי מי שאינו החוכר המקורי – תחויב בכל מקרה במס רכישה

קרא עוד read-more
10.1.24

השבת קרקע לידי רמ"י מכח הסכם – הינה עסקה הונית הממוסה במס שבח

קרא עוד read-more
27.12.23

נוהל האצלת סמכויות לאישור הסדר תשלומים במיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
30.11.23

הארכת תקופות ודחיית מועדים בחוק מיסוי מקרקעין עקב מלחמת חרבות ברזל

קרא עוד read-more
9.11.23

מקור הכנסה משותף לבני זוג מקים רף גבוה יותר להוכחת הפרדה רכושית

קרא עוד read-more
31.10.23

בקביעת שווי השוק האובייקטיבי לא ניתן להתעלם מאפשרויות הבנייה הקיימות בנכס הנמכר

קרא עוד read-more
21.9.23

פירות עיזבון שחולק אינם נחשבים יותר נכסי עיזבון

קרא עוד read-more
7.9.23

הוצאת ילד יתום מחזקת התא המשפחתי

קרא עוד read-more
31.8.23

נקודות חשובות להוכחת הפרדה רכושית בדירות מגורים

קרא עוד read-more