14.5.20

מחסן לא יהפוך לדירת מגורים אם נעדרים ממנו מתקנים נדרשים כדי להכיר בו כדירת מגורים

קרא עוד read-more
7.5.20

הכללת הוצאות עבור פיתוח עתידי בשווי המכירה – הפסד נוסף למסמ"ק

קרא עוד read-more
30.4.20

העברה במתנה של זכויות לקבלת דירה בעסקת קומבינציה תמוסה כדירת מגורים

קרא עוד read-more
23.4.20

אין מניעה להכיר בנאמנות עבור חברת מדף

קרא עוד read-more
2.4.20

חשיבות ההתייחסות להפחתת קנסות במסגרת הסכם הפשרה

קרא עוד read-more
26.3.20

יום המכירה ע"פ יום אישור העסקה בידי מנהל רמ"י – חל גם במישור בעלי המניות

קרא עוד read-more
12.3.20

הגשת ערר בסטיה משמעותית ובלתי מוצדקת מהמועדים בחוק תביא לסילוקו על הסף

קרא עוד read-more
5.3.20

הוועדה להחזר מיסים עקיפים

קרא עוד read-more
13.2.20

העברת דירה במתנה להורים – עשויה להיחשב כעסקה מלאכותית

קרא עוד read-more
23.1.20

שיטת ה"גילום המלא" חלה גם בחישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד

קרא עוד read-more