4.6.20

הגשת ערר על סירוב המנהל להכיר בביטול עסקה – אינה דוחה את מועד תשלום המס

קרא עוד read-more
22.3.18

החוק לצמצום השימוש במזומן ותיקון 92 לחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
1.12.16

זכות דיירות מוגנת בחוק מע"מ

קרא עוד read-more
22.9.16

האם ניתן לקזז מע"מ תשומות בחשבונית שהוצאה בגין עבודות פיתוח אזורי?

קרא עוד read-more
7.7.16

תוספת מס ערך מוסף על אגרת נסיעה בכביש 6 – דחיית בקשה לתובענה ייצוגית

קרא עוד read-more
19.5.16

אין בעצם רישום כ"עוסק" במרשמי מע"מ כדי להצביע בהכרח על פעילות עסקית

קרא עוד read-more
31.3.16

תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין וחוק איסור הלבנת הון

קרא עוד read-more
28.1.16

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ – הקלה במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין

קרא עוד read-more