הכרעה סופית אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך כל מועד בחוק

ביום 21/02/2021, ניתנה הלכת אביבי רייך בבית המשפט העליון (ע"א 9817/17 מנהל מסמ"ק ת"א נ' מיטל אביבי רייך) ובה קבע בית המשפט העליון בדעת רוב כי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") מעניק סמכות למנהל מסמ"ק להאריך כל מועד בחוק, לרבות את המועדים לתיקון שומה הקבועים בסעיף 85 לחוק. (וראו הרחבה במאמר מיום 24/02/2021)

מנהל מסמ"ק ת"א (להלן: "המנהל") לא השלים עם קביעת בית המשפט העליון והגיש לבית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף.

לטענת המנהל, לא זו בלבד שבפסק-הדין נפסקה הלכה הסותרת הלכה קודמת, אלא שהיא גם הלכה חדשנית, חשובה ו"מוקשית ביותר", המצדיקה דיון נוסף, שכן היא סותרת עקרונות יסוד בדיני המס ובדיני ההתיישנות וסוטה מן הכלל שלפיו לאחר התקופה שנקבעה בסעיף 85 לחוק לתיקון השומה, "אמת ויציב – יציב עדיף" וכי בעקבות פסק-הדין הפכה מסגרת הזמנים של סעיף 85 לחוק להסדר "חסר גבול או מגבלת זמן", בניגוד לתכלית החוק ולכוונת המחוקק.

השבוע ניתנה החלטה בדנ"א 1867/21 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' מיטל אביבי רייך ובה דחתה נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת א' חיות, את הבקשה מהטעמים שיפורטו להלן, תוך שהיא מסבירה תחילה כי השופט מינץ, שחוות דעתו התקבלה בדעת רוב, קבע כי לשון סעיף 107 לחוק היא חד-משמעית, ולפיה המנהל רשאי להאריך "כל מועד בחוק", וכי נוסח זה נושא משמעות אחת בלבד לענייננו והיא – הסמכה להאריך את המועד הקבוע בסעיף 85 לחוק:

  1. בהחלטות רבות של ועדות הערר נקבע באופן מפורש שניתן להאריך את המועד הקבוע בסעיף 85 לחוק מכוח סעיף 107 לחוק, כאשר על חלק מהחלטות אלה אף בחר המנהל שלא לערער.
  2. המנהל לא הצביע על פסק-דין של בית משפט העליון שהכריע מפורשות בשאלה זו. יתרה מכך, בשני פסקי-דין שאליהם הפנה המנהל אף הובעה תמיכה – אם כי באמרת אגב – בעמדה שלפיה ניתן להאריך את המועד הקבוע בסעיף 85 מכוח סעיף 107 לחוק.
  3. לא נקבעה בפסק-הדין כל הלכה בדיני התיישנות.
  4. הטענה לפיה בעקבות פסק-הדין צפוי המנהל להיות "מוצף" בהליכים, לא נתמכה בראיות והיא במידה רבה ספקולטיבית ואינה מצדיקה קיום דיון נוסף, שכן היו עוד קודם שניתן פסק-הדין התדיינויות באשר להארכת המועד הנקוב בסעיף 85 לחוק מכוח סעיף 107 לחוק, וחלק מוועדות הערר אף קבעו שהדבר ניתן.
  5. אשר לחשש לפגיעה בנישומים בשל פתיחת שומות "סגורות" על ידי המנהל עצמו – סוגיה זו כלל לא נדונה וממילא לא הוכרעה בפסק הדין.

כאמור לעיל, בית המשפט העליון דחה את הבקשה לקיום דיון נוסף ובכך קיבע את הלכת אביבי רייך לפיה מנהל מסמ"ק רשאי להאריך כל מועד בחוק.

לטעמי יש מקום לטענה, כי הגם שהחלטת בית המשפט העליון עסקה בשאלת הסמכות להאריך את המועד הקבוע בסעיף 85 לחוק, הרי שהעובדה שבית המשפט העליון חזר כעת פעם נוספת על הקביעה לפיה המנהל רשאי להאריך כל מועד בחוק, וזאת מבלי לערוך אבחנה בין "מועד" לבין "תנאי" כפי שערכה ועדת הערר בו"ע 25437-10-19 יעקובוביץ' ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין (וראו הרחבה במאמר מיום 20/05/2021) מלמדת על כך שבית המשפט העליון לא מקבל את האבחנה כאמור וכי בסמכות המנהל להאריך כל מסגרת זמנים הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה