השגת אישורים מקדמיים

השגת החלטות מיסוי ואישורים מקדמיים מהנהלת רשות המיסים, לצורך ביצוע עסקאות נדל"ן מורכבות

בכל התקשרות עסקית, רצונם של המתקשרים בעסקה לחזות את תוצאותיה תוך צמצום מרכיבי אי הוודאות והסיכונים שעלולים להקטין את הרווח הצפוי ממנה או לפגוע בכדאיותה.
השגת החלטת מיסוי מאת רשות המיסים או את עמדת רשות המיסים בסוגיה, התואמת את דרישות הלקוח בעסקה, עשויה לחסוך כספים רבים ללקוח וזמן התדיינות יקר. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בהחלטות מיסוי.

ככל שעסקת נדל"ן הינה מורכבת יותר או בעלת היקף כספי גבוה יותר, החשיבות של הקטנת מרכיב אי הוודאות בה, הופכת קריטית לצדדים בעסקה ועשויה להשפיע על ההחלטה באם לבצע את העסקה או לסגת ממנה.

בשנת 2005, במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, הוקם המוסד להחלטות מיסוי ברשות המיסים. מטרתו של המוסד הינה, יצירת וודאות לנישומים בדבר חבות המס בטרם ביצוע עסקאות, ע"י מתן החלטת מיסוי מחייבת, כאשר החטיבה המקצועית ברשות המיסים היא הממונה על מתן ההחלטות המיסוי ולה שיקול דעת רחב לקבוע, האם הפניה מצדיקה מתן החלטת מיסוי, האם החלטה זו תהיה חיובית או שלילית והאם לקבוע תנאים מיוחדים בהחלטת המיסוי לביצוע העסקה.

למשרדנו ניסיון והיכרות מעמיקה עם המוסד להחלטות מיסוי ועם דרכי פעולתו, דבר שהינו בעל חשיבות רבה בהשגת החלטת מיסוי שתסייע ליצירת הוודאות הנדרשת ע"י הלקוח לביצוע העסקה.

 

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה