דיווח, שומות וייצוג

הכנת דיווחים, שומות וכן ליווי וייצוג בעסקאות נדל"ן מול רשויות המס (מיסוי מקרקעין, פקיד שומה ומע"מ) בכל שלבי השומה וההשגה - עד לקבלת פסק דין סופי בבית המשפט

החובה למסור הודעות והצהרות לגבי פרטי העסקה, הינה יסוד חשוב לעשיית השומה. עסקה שלא דווחה לשלטונות המס כנדרש, עשויה להשית על הצדדים בעסקה חבויות מס בלתי צפויות הנובעות מחישוב מס ביתר, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. יתר על כן – דיווח וליווי נכון של העסקה, מתוך ראיה כוללת של חוקי המס השונים, עשוי לחסוך לצדדים כסף רב. משרדנו מלווה עסקאות נדל"ן בכל שלבי השומה וההשגה מול מנהל מסמ"ק, פקיד השומה ומנהל מע"מ.

בנוסף, עסקאות נדל"ן נמצאות בהרבה מקרים על התפר שבין מיסוי העסקה לפי חוק מיסוי מקרקעין לבין מיסוי העסקה לפי פקודת מס הכנסה. עסקת נדל"ן המדווחת כהכנסה הונית בהתאם להוראות הפרק השביעי לחוק מיסוי מקרקעין עלולה במקרים מסוימים להיות מסווגת ע"י פקיד השומה כהכנסה פירותית, דבר שקרוב לוודאי יעלה משמעותית את חבות המס בעסקה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בעסקאות נדל"ן הנמצאות בתפר בין סיווגן כעסקאות הוניות במשרדי מנהל מסמ"ק לבין סיווגן כעסקאות פירותיות במשרדי פקיד השומה.

 

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה