11.3.21

חסיון עורך דין לקוח בדיני המס

קרא עוד read-more
12.11.20

רכישה עצמית של מניות – אינה מהווה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הנותרים

קרא עוד read-more
10.9.20

נטילת הלוואה ללא יכולת לפרוע את ההחזר החודשי – אינדיקציה לעסקה פירותית

קרא עוד read-more
2.1.20

התרת הוצאות בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר

קרא עוד read-more
12.12.19

הסייג השלישי להגדרת נכס בחלק ה' לפקודה – אינו מתייחס רק לדיירות מוגנת

קרא עוד read-more
14.11.19

על הקשר בין גביית חובות ארנונה, פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
29.8.19

טענה להשקעה כושלת אינה מספקת כדי לגבש הפסד הון הניתן לקיזוז

קרא עוד read-more
17.1.19

מניעת חבות במס יסף בעקבות העברת נכס לחברה תמורת מניות

קרא עוד read-more
29.11.18

המוסד להחלטות מיסוי

קרא עוד read-more
7.6.18

פיצול שבח מקרקעין בשומת מס הכנסה

קרא עוד read-more