3.2.22

חסיון עורך דין לקוח בפקודת מס הכנסה – דחיית עתירתה של לשכת עו"ד

קרא עוד read-more
30.9.21

החלטת פ"ש לסווג מכירת מקרקעין שהוחזקו מעל 4 שנים במישור ההוני, כמכירה פירותית – מחייבת שינוי ייעוד

קרא עוד read-more
2.9.21

הלכת מלכסון – הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה

קרא עוד read-more
5.8.21

לא ניתן לפרוס רווח הון או שבח ריאלי לצורך חישוב מס יסף

קרא עוד read-more
15.7.21

חישוב מס הרכישה גם בשינוי מבנה ומיזוג ייעשה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי המניות

קרא עוד read-more
11.3.21

חסיון עורך דין לקוח בדיני המס

קרא עוד read-more
12.11.20

רכישה עצמית של מניות – אינה מהווה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הנותרים

קרא עוד read-more
10.9.20

נטילת הלוואה ללא יכולת לפרוע את ההחזר החודשי – אינדיקציה לעסקה פירותית

קרא עוד read-more
2.1.20

התרת הוצאות בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר

קרא עוד read-more
12.12.19

הסייג השלישי להגדרת נכס בחלק ה' לפקודה – אינו מתייחס רק לדיירות מוגנת

קרא עוד read-more