2.9.21

הלכת מלכסון – הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה

קרא עוד read-more
5.8.21

לא ניתן לפרוס רווח הון או שבח ריאלי לצורך חישוב מס יסף

קרא עוד read-more
15.7.21

חישוב מס הרכישה גם בשינוי מבנה ומיזוג ייעשה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי המניות

קרא עוד read-more
11.3.21

חסיון עורך דין לקוח בדיני המס

קרא עוד read-more
12.11.20

רכישה עצמית של מניות – אינה מהווה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הנותרים

קרא עוד read-more
10.9.20

נטילת הלוואה ללא יכולת לפרוע את ההחזר החודשי – אינדיקציה לעסקה פירותית

קרא עוד read-more
2.1.20

התרת הוצאות בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר

קרא עוד read-more
12.12.19

הסייג השלישי להגדרת נכס בחלק ה' לפקודה – אינו מתייחס רק לדיירות מוגנת

קרא עוד read-more
14.11.19

על הקשר בין גביית חובות ארנונה, פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
29.8.19

טענה להשקעה כושלת אינה מספקת כדי לגבש הפסד הון הניתן לקיזוז

קרא עוד read-more