תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין – שינוי מדרגות מס הרכישה לרוכשי דירה נוספת

ביום 28/07/2020 פורסם תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק"), אשר ביטל את סעיף 9(ג1ה) לחוק, שנוסף כהוראת שעה החל מיום 24/06/2015 ועד ליום 31/12/2020 והחזיר את שיעורי מס הרכישה, ברכישת דירה נוספת, שחלו כאמור עד יום 24/06/2015.

להלן אסקור את השתלשלות השינויים בשיעורי מס הרכישה בעשור האחרון:

 1. עד ליום 21/02/2011, מס הרכישה ברכישת דירה נוספת חושב לפי 2 מדרגות: 3.5% עד לסכום של 969,330 ₪, כאשר מעל לסכום זה שיעור המס היה 5%.
 2. החל מיום 21/02/2011, במסגרת חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011, הועלו באופן זמני, עד ליום 31.12.2012, שיעורי מס הרכישה לרוכש דירה נוספת, במטרה "להגדיל את ההיצע של דירות המגורים גם בטווח הקצר", ל-3 מדרגות מס רכישה: 5% עד לסכום של 1 מיליון ₪, 6% עד לסכום של 3 מיליון ₪ ומעבר לסכום זה – 7% מס רכישה.
 3. הוראת השעה הוארכה ע"י ועדת הכספים של הכנסת עד ליום 05/05/2013, כאשר במסגרת חוק ההסדרים באותה שנה, נוסף סעיף 9(ג1ג) לחוק אשר המשיך את שיעורי מס הרכישה הגבוהים על רוכשי דירות נוספות עד ליום 31.12.2014 (מכח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת הוארך עד ליום 30/06/2015).
 4. במסגרת תיקון 76 לחוק נקבעו 2 מדרגות מס נוספות לתקופה זו: 8% מעל לסכום רכישה של 4.5 מיליון ₪ ו-10% מעל לסכום של 15 מיליון ₪.       
  במקביל נקבעה בחקיקה במסגרת סעיף 9(ג1ד), הפחתה מתוכננת בשיעורי מס הרכישה על רוכשים אלו ליום 1.1.2015.
 5. ביום 24.6.2015 פורסם תיקון 81 לחוק , אשר הפך את סעיף 9(ג1ג) לחוק להוראת קבע, ביטל את סעיף 9(ג1ד), וקבע כאמור את סעיף 9(ג1ה) לחוק, כהוראת שעה לתקופה מיום 1.7.2015 ועד ל 31.12.2020, שהטילה שיעורי מס רכישה גבוהים על רוכשי דירה המתחילים מ-8% עד לסכום רכישה של 4.8 מיליון ומעבר לסכום זה – 10% .

 

אי לכך, למרות הרושם שנוצר בציבור לפיו, ביטול סעיף 9(ג1ה) לחוק יפחית את שיעורי מס הרכישה ברכישת דירה נוספת ל-5% בלבד, הרי שבפועל ביטול סעיף 9(ג1ה) לחוק, החזיר את שיעורי מס הרכישה לאלו שנקבעו בסעיף 9(ג1ג) לחוק המקורי, עם מדרגות מס מעודכנות לשנת 2020 כדלקמן:

 • על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5% .
 • על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6% .
 • על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7% .
 • על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8% .
 • על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%

 

 

לאור "החזרת" מדרגות המס הרבות בחישוב מס הרכישה ברכישת דירה נוספת יש להדגיש, כי בהתאם לתקנה 2(2) לתקנות מס הרכישה, במקרה של רכישת חלק מדירת מגורים, מבוצע חישוב מס רכישה כאילו נרכשה מלוא הדירה ולאחר מכן מחויב הרוכש במס רכישה, בהתאם לחלק היחסי שרכש בדירה, מתוך תוצאת המס שהתקבלה וכי דרך חישוב זו נבחנה ואושרה ע"י בית המשפט העליון בע"א 4006/13 ברייר אלון וענבל נ' מנהל מס שבח מקרקעין חדרה (וראו הרחבה במאמר מיום 04/08/2016).

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה