לכל עסקת נדל"ן מאפיינים המיוחדים לה אשר גוזרים את הטיפול המיסוי הנדרש.   משרדנו מעניק מגוון שירותים בתחום מיסוי הנדל"ן, ומלווה את הלקוח החל משלב תכנון המס, דרך הכנת הדיווחים והשומות לרשות המיסים, עד למיצוי ההליכים המשפטיים בדיני המסים. להלן פירוט השירותים שמעניק משרדנו:

services1

יעוץ פרטני ותכנוני מס

ליחידים, למשפחות ולתאגידים, לפני ובמהלך ביצוע עסקאות נדל"ן

רכישה, מכירה וחלוקה של דירות מגורים ונכסי נדל"ן אחרים בתא המשפחתי ואגב גירושין, חלוקה נכונה של עזבון בין יורשים, בחירת המבנה התאגידי הנכון בהיבטי המס לביצוע עסקאות נדל"ן – כל אלו הינן עסקאות בעלות פוטנציאל מיסוי גבוה. משרדנו מעניק יעוץ ותכנון מקדמי על מנת לבצע את הפעולות הללו באופן החסכוני ביותר במס.

קרא עוד read-more

services1

השגת אישורים מקדמיים

השגת החלטות מיסוי ואישורים מקדמיים מהנהלת רשות המיסים, לצורך ביצוע עסקאות נדל"ן מורכבות

בכל התקשרות עסקית, רצונם של המתקשרים בעסקה לחזות את תוצאותיה תוך צמצום מרכיבי אי הוודאות והסיכונים שעלולים להקטין את הרווח הצפוי ממנה או לפגוע בכדאיותה.
השגת החלטת מיסוי מאת רשות המיסים או את עמדת רשות המיסים בסוגיה, התואמת את דרישות הלקוח בעסקה, עשויה לחסוך כספים רבים ללקוח וזמן התדיינות יקר. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בהחלטות מיסוי.

קרא עוד read-more

services1

דיווח, שומות וייצוג

הכנת דיווחים, שומות וכן ליווי וייצוג בעסקאות נדל"ן מול רשויות המס (מיסוי מקרקעין, פקיד שומה ומע"מ) בכל שלבי השומה וההשגה - עד לקבלת פסק דין סופי בבית המשפט

החובה למסור הודעות והצהרות לגבי פרטי העסקה, הינה יסוד חשוב לעשיית השומה. עסקה שלא דווחה לשלטונות המס כנדרש, עשויה להשית על הצדדים בעסקה חבויות מס בלתי צפויות הנובעות מחישוב מס ביתר, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. יתר על כן – דיווח וליווי נכון של העסקה, מתוך ראיה כוללת של חוקי המס השונים, עשוי לחסוך לצדדים כסף רב. משרדנו מלווה עסקאות נדל"ן בכל שלבי השומה וההשגה מול מנהל מסמ"ק, פקיד השומה ומנהל מע"מ.

קרא עוד read-more

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה