פיצול שבח מקרקעין בשומת מס הכנסה

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר לתושב ישראל לפרוס את השבח הריאלי אחורה, לתקופה שאינה עולה על 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה מבניהם, המסתיימת בשנה שבה נבע השבח.

בעבר, קבעה הוראת ביצוע מס שבח 3/89 לעניין חישוב פריסה ל-2 בני זוג, כי מכירת זכות במקרקעין ע"י שני בני זוג רואים אותה כמכירה אחת ושיעורי מס השבח ייקבעו בהתאם, דהיינו אין לפצל את המכירה לשתי שומות נפרדות עם חישובי מס נפרדים.

בעקבות פס"ד ניר יוסף (עמ"ה 6/97) שונתה העמדה, כאשר בשנת 2013, במסגרת ע"א 4528/11 גרינבאום נ' מנהל מס שבח מקרקעין, הסכים מנהל מסמ"ק בהודעה לבית המשפט העליון לבצע פריסה נפרדת לכל אחד מבני הזוג.

בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2015, אשר בדק בין היתר את מיצוי הטבות המס והשירות לנישום במשרדי מסמ"ק נכתב כדלקמן: "בפסיקה נקבע כי שני בני הזוג יכולים לפצל את סכום השבח ולפרוס אותו בשתי שומות מס נפרדות לכל אחד מהם, כך שהתא המשפחתי (שני בני הזוג) ייהנה מהטבת מס גדולה יותר. נמצא, כי בעת מכירת זכות במקרקעין על ידי שני בני הזוג מוציא משרד מסמ"ק את השומה רק על שם בן הזוג הרשום. גם במקרים שבהם הוצאת השומות הנפרדות תיטיב עם בני הזוג, פיצול סכום השבח ביניהם יתאפשר רק בעקבות פנייתם אל משרדי מסמ"ק.

בתגובה לממצא זה, קבע מבקר המדינה בדו"ח כי: "ברירת המחדל לעריכת השומה צריכה להיות בחלוקת השבח בין שני בני הזוג. וכי נוכח העובדה שהציבור אינו מודע לחלופה זו, על הרשות לפעול להסרת החסמים המונעים מן הציבור לממש את זכויותיו אף בנושא זה."

כאמור לעיל, עד היום נדרשו בני זוג, אשר החזיקו בזכות במקרקעין בחלקים שווים, הגישו שומה עצמית אחת משותפת והיו מעוניינים לפצל ביניהם את השבח במסגרת הדו"ח שהגישו למס הכנסה, לפנות למנהל מסמ"ק לצורך תיקון ועריכת שומה נפרדת לכל אחד מהם.

השבוע פרסמה מחלקת שומה וביקורת ברשות המיסים הודעה לציבור המייצגים לפיה, במסגרת פעילות רשות המסים לשיפור השירות לציבור וייעול הליך מיצוי הזכויות בקרב הציבור,  שונה תהליך פיצול השבח בין בני זוג,  כך שבעת הגשת בקשה לפיצול השבח במסגרת הדוח השנתי לפקיד השומה –  יבוצע הפיצול ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין.

הודעת מחלקת השומה התייחסה ל-2 מצבים:

  1. כאשר מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שווים.
  2. כאשר מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שאינם שווים.

במצב הראשון, ישנה שומת שבח אחת משותפת במיסוי מקרקעין ובמערכת המחשב של פקיד

השומה יוצגו נתוני המכירה, כשהם מחולקים באופן שווה בין בני הזוג ועל כן פקיד השומה יוכל לפצל את העסקאות בהתאם לבקשת בני הזוג לפיצול השבח בחלקים שווים, ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין, כאשר בני הזוג יידרשו לצרף לדיווח, נספח רווח הון נפרד לכל אחד מהם.

במצב השני, שבו הזכות הוחזקה ע"י בני הזוג בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו פיצול של עסקת השבח בין בני הזוג בשתי שומות נפרדות, בהתאם לחלקו של כל אחד מבני הזוג (ככל שלא בוצע פיצול כאמור, תידרש פניה למשרד מסמ"ק האזורי) ובעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, על בני הזוג לדווח על שתי העסקאות בהתאם לחלוקה שבוצעה במשרדי מיסוי מקרקעין.

לטעמי, ראוי שרשות המיסים תלך צעד אחד נוסף לקראת הנישומים ותנחה את המשרדים לאפשר פיצול שומה בין בני זוג, גם כאשר הנכס רשום ע"ש אחד מהם בלבד, וזאת במקרים בהם אין ספק כי ע"פ הדין הכללי הוא שייך לשניהם.

הדבר ימנע הטלת מיסוי לא הוגן על התא המשפחתי והוא תואם את קביעת בית המשפט בפס"ד שלמי לפיה ראוי "לשאוף לפרשנות שיוצרת הרמוניה בין דינים שונים ולא לפרשנות שיוצרת דיסהרמוניה משפטית".

 לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

 אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה