עדכון חשבון הבנק באתר רשות המיסים לצורך קבלת החזר מס

כאשר מגיע לנישום החזר מס שבח או מס רכישה, נשלח לביתו טופס "הודעה על החזר מס" ובו מופיעים פרטי חשבונו, ככל שישנם, במרשמי מחשב רשות המיסים וכן מצורף המשפט הבא:

"אם לא קיימים במרשמי המחשב פרטי חשבון בנק, או ברצונך לשנות את הקיים, נא פנה לבנק לקבלת אישור על פרטי חשבונך בו הינך מעוניין לקבל את ההחזר".

ביום 26/08/2020, פרסמה רשות המיסים לציבור את ההודעה הבאה:

"רשות המסים השיקה לאחרונה יישום (לחץ כאן ליישום: https://secapp.taxes.gov.il/svStatusShuma/frmHechzer.aspx ) המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.

הדרך לקבלת ההחזר היא פשוטה: מקלידים את מס' תעודת הזהות של מבצע העסקה ואם קיימת יתרת זכות, מתקבלת הודעה ויש לפעול על פיה:

  • אם יתרת הזכות היא בין שקל אחד ועד 500 ₪, יש להקליד את פרטי חשבון הבנק של מבצע העסקה. לאחר קליטת פרטי חשבון הבנק, מבוצע הליך מחשובי, ובחלוף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.
  • אם יתרת הזכות גבוהה מ- 500 ₪, יש להדפיס את הטופס למילוי, למלא אותו ידנית ולהגיש אותו לבנק בו מתנהל החשבון. הבנק יעביר את הטופס לרשות המסים ובחלוף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק."

 

 

בשבוע שעבר, ניתן פסק דין בבקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בת"צ 34080-10-18 פירט נ' רשות המיסים ובה טענה המבקשת, מירב פירט, כי רשות המיסים אינה נוקטת ביוזמה אקטיבית לביצוע החזר מס שנגבה ביתר.

לפי טענתה, כשמדובר בביצוע החזר מס במערכי מיסוי מקרקעין, הנישומים נדרשים לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלהם באמצעות טופס עדכון מהבנק, כאשר עצם הדרישה לאימות פרטים בסניף הבנק, היא, על פי הנטען, מסובכת ובלתי יעילה, בפרט כאשר לעיתים מדובר בהחזר של עשרות שקלים בלבד.

רשות המיסים ביקשה למחוק את הבקשה על הסף, מהסיבה כי אופן ביצוע השבת הכספים, אינו מהווה עילה לתובענה ייצוגית וכי אין חולק שהיא מיידעת את הנישומים בדבר ההחזרים המגיעים להם וכן כי היא מחזירה אותם בפועל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

לאחר דין ודברים, הגיעו מירב פירט ורשות המיסים להסכמה לפיה תוגש בקשת הסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית ואילו רשות המיסים תחל מיום 01/01/2021 להודיע לכל הזכאים להחזר מס, ע"ג ההודעות שתשלחנה אליהם בדואר, על האפשרות לעדכן את חשבון הבנק דרך אתר רשות המיסים וגם לקבל החזר באמצעות היישום האינטרנטי, באופן הבא:

"לעדכון פרטי חשבונך ניתן לפנות לאתר רשות המסים דרך יישום 'עדכן וקבל', לפנות למייצג שלך לעדכון במערכת המיצגים שבח.נט או לפנות לבנק עם הודעה זו. לתשומת לבך עדכון חשבון הבנק דרך אתר רשות המסים הינה הדרך היעילה והמהירה לקבלת ההחזר"

לאור העובדה שרשות המיסים תפעל להגברת המודעות בדבר האפשרות לקבל החזר מס כאמור, הרי שבקשת האישור לתביעה ייצוגית הביאה תועלת מסוימת לציבור הזכאים ומשכך אישר בית המשפט, בנוסף לבקשת ההסתלקות, גם פסיקת תגמול מסוים למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה.

בשולי הדברים אציין, כי לאור העובדה שרשות המיסים מבצעת החזרי מס הכנסה ומעבירה מענקים לעצמאים בתקופת הקורונה באופן מקוון, מהיר ובסכומים גבוהים בהרבה מ-500 ₪, ראוי לטעמי שגם כאשר מדובר בהחזרי מס שבח ורכישה לא תוגבל יתרת הזכות ל-500 ₪ להחזר מס באופן מקוון כפי שמתבצע כיום.

 לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה