05/04/20

מיסוי עסקאות קומבינציה, עקרונות וניתוח מיסויי

השתלמות ערב בנושא מיסוי עסקאות קומבינציה בלשכת עו"ד – מחוז ת"א

18/03/20

מיסוי העברות בין קרובים

השתלמות עומק במיסוי מקרקעין בלשכת עו"ד – מחוז חיפה

22/03/20

נאמנויות בחוק מיסוי מקרקעין

השתלמות מיסוי מקרקעין בלשכת עו"ד מחוז מרכז – ראשון לציון

08/03/20

סוגיות מיוחדות בחישוב המס

השתלמות מיסוי מקרקעין בלשכת עו"ד מחוז מרכז – ראשון לציון

18/02/20

מיסוי אופציות בחוק מיסוי מקרקעין

לשכת עו"ד – מחוז ירושלים