העברת דירה במתנה להורים – עשויה להיחשב כעסקה מלאכותית

סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק"), בדומה לסעיף 86 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 138 לחוק מע"מ, מהווה סעיף אנטי תכנוני ועוסק בסמכותו של המנהל להתעלם מעסקה או פעולה באיגוד, אשר הוא סבור שהיא מלאכותית או בדויה או כאשר אחת ממטרותיה העיקריות של העסקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות.

עסקה מלאכותית הינה עסקה אמיתית, אשר יש לה תוקף משפטי אך מבחינת דיני המס יש לראות בה כמלאכותית, בהתאם למבחן המכריע שנקבע בפסיקה והוא: קיומו של "הטעם המסחרי הממשי" דהיינו, נדרשת מטרה מסחרית יסודית באופן שאילו מבצע העסקה לא היה צופה שמטרה זו תתממש, לא היה מבצע את העסקה.

ישנם מקרים רבים, בהם תא משפחתי הרוכש דירה חדשה, מעדיף להשאיר את דירתו הנוכחית בבעלות המשפחה, אולם איננו מעוניין לשלם מס רכישה בשיעור של 8% על דירה נוספת בתא המשפחתי ועל כן בוחר להעביר את הדירה הנוכחית במתנה פטורה ממס, ל"קרוב" כהגדרתו בסעיף 62 לחוק, בד"כ לאחד ההורים או לאחד הילדים הבגירים.

במרביתם המוחלט של המקרים, העברה שכזאת מתקבלת ע"י מנהל מסמ"ק ללא טענות ורכישת הדירה החדשה זוכה לשיעורי מס רכישה כדירה יחידה.

ואולם, בשבוע שעבר ניתן פס"ד בו"ע 24989-09-18 שמרת ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור טבריה ובו קיבל בית המשפט פה אחד את קביעתו של מנהל מסמ"ק (להלן: "המנהל"), כי העברת דירה בבעלות בני זוג, לאמה של בת הזוג, מהווה עסקה מלאכותית אשר דינה להתבטל.

במקרה הנדון, בני הזוג שמרת היו בעלים של בית ביישוב כורזים וקנו בית חדש בטבעון. ביום האחרון של תקופת החפיפה, במסגרתה ניתן למכור את הבית הישן לאחר קניית בית חדש כך שמס הרכישה על הבית החדש יחושב בהתאם למדרגות של דירה יחידה, כאמור בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק, חתמו בני הזוג ואמה של בת הזוג על תצהירים, לפיהם בני הזוג העבירו לאם את הבית בכורזים במתנה, כאשר באותו מועד חתמה האם על צוואה במסגרתה נקבע, כי עם פטירתה בני הזוג ירשו את הבית בכורזים.

3 שבועות לאחר החתימה על תצהיר המתנה, נפטרה האם ובאותו מועד דיווחו בני הזוג על המתנה למנהל, אשר בהתחלה קיבל את הדיווח, אולם בהמשך קבע כי מדובר במהלך שאינו לגיטימי, מדובר בניצול פרצה במטרה להימנע מתשלום מס ללא טעם מסחרי וכי אין כל הגיון מאחורי עסקת המתנה, זולת כוונת בני הזוג להימנע מתשלום מס רכישה על דירה שניה ועל כן מדובר בעסקה מלאכותית.

בנוסף, הטיל המנהל על בני הזוג קנס גרעון מאחר שלטענתו פעלו במזיד מתוך כוונה להתחמק ממס.

כאמור לעיל, בית המשפט קבע כי אכן מדובר בעסקה מלאכותית מהסיבות הבאות:

  1. כשבוע לפני עסקת המתנה ציינו בני הזוג, כי אם לא יעלה בידם למכור את הבית עד תום תקופת החפיפה הם יחתמו על הסכם להעברת הבית לידי אחד מילדיהם. לבסוף, בחרו להעבירו במתנה לאם בת הזוג והדבר מחזק את הטענה, כי העברת הבית נעשתה למטרה יחידה שהיא הקטנת החבות במס.
  2. טענת בני הזוג, לפיה העבירו את הבית לאם כדי שתנהל את מכירתו או השכרתו, על אף שמדובר בקשישה בת 87 המתניידת עם הליכון שהתגוררה 220 ק"מ מהבית, בדגש על העובדה כי את ייפוי הכוח לבצע עסקאות בנוגע לבית, נתנו בני הזוג דווקא לשלושה מארבעת ילדיהם ולא לאם, איננה אמינה.
  3. טענת בני הזוג, כי הבית ניתן לאם כדי שתסייע בתשלום משכנתא לאור הקושי הכלכלי בו היו בני הזוג, לא הוזכרה בשום מקום קודם לכן ואף עומדת בסתירה לעסקת המתנה, בה צוין כי הבית מועבר לאם ללא תמורה ולכן איננה אמינה.
  4. מי שנהנה מדמי השכירות עבור השכרת הבית הם בני הזוג ולא הייתה גם כל כוונה, כי האם תעבור להתגורר בשלב זה או אחר בבית בכורזים. למעשה מדובר לכל היותר בסיוע של האם בתשלום משכנתא, אשר אף הוא לא הוכח, כאשר לא ברור איזו הנאה נוצרה לאם מעסקת המתנה הנטענת.
  5. העובדה, שבצוואת האם, עליה חתמה במועד עסקת המתנה, נקבע, כי בני הזוג ירשו את הבית בכורזים מחזקת משמעותית את הטענה, כי לא היה מדובר בעסקת מתנה אמיתית, שכן, אז הנכס אמור היה להצטרף לקופת העיזבון של האם ולהתחלק בין כל יורשיה ולא לחזור לבעלותם המלאה של בני הזוג.
  6. העובדה שבני הזוג המשיכו לנסות ולרשום את עסקת המתנה לאחר שהאם נפטרה למרות שלא היה כל טעם לעשות כן, בשים לב לצוואה, מלבד הקטנת המס, מחזקת את קביעת המנהל בנוגע להיות העסקה עסקה מלאכותית.

 

לסיכום קבע בית המשפט, כי במקרה זה מדובר היה למעשה ב"דלת מסתובבת" כך שהבית אמור היה לעבור לאם כדי שבני הזוג ישלמו מס מופחת על הבית בטבעון ובהמשך הבית יחזור אליהם בהתאם לצוואת האם, כשלכל אורך התקופה בני הזוג הם אלה שנהנים מההכנסה מהבית ונוהגים בו למעשה מנהג בעלים ומאחר ולא הוכח טעם כלשהו לעסקת המתנה מלבד הקטנת המס החל על רכישת הבית בטבעון, הרי שמדובר בעסקה מלאכותית ובצדק הטיל המנהל קנס גירעון על בני הזוג.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

    © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה