הלכת חוגי – לא ניתן להסתפק בנימוק של טעות בתום לב כדי להאריך את המועד לתיקון שומה

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") מעניק בסעיף 107 סמכות למנהל מיסוי מקרקעין
(להלן: "המנהל") "להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה, אם נתבקש לכך ואם ראה סיבה מספקת להיעתר לבקשה".

לאור הלכת "אביבי רייך" (בדנ"א 1867/21 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' מיטל אביבי רייך) אין עוד מחלוקת כי המנהל רשאי להאריך את המועד של 4 השנים הקבוע בסעיף 85 לחוק והמחלוקת בין המנהל לנישומים עברה לשאלה האם עלה בידי המבקש להצביע על "סיבה מספקת".

לפני שבועיים, ניתן פס"ד בע"א 9264/20 מנהל ממיסוי מקרקעין ת"א נ' אפי חוגי (להלן: "הלכת חוגי") ובו נדון ערעור המנהל על החלטת ועדת הערר בעניין חוגי (ו"ע 68019-07-18) אשר קבעה בדעת רוב, כנגד דעתה של כב' השופטת ירדנה סרוסי, כי טעות בתום לב מהווה "סיבה מספקת" לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק (וראו הרחבה במאמר מיום 05/11/2020).

על פי עמדת כב' השופטת ירדנה סרוסי, שהייתה כאמור בדעת מיעוט בוועדת הערר, מן הראוי לפרש את מבחן ה"סיבה המספקת" באופן מצמצם יחסית וזאת כדי לתת ביטוי לכוונת המחוקק להעדיף את עקרון הוודאות וההסתמכות על השומה בתום מגבלת ארבע השנים, כאשר בקובעו את מגבלת ארבע השנים, גילם אפוא המחוקק את האיזון המתבקש בין עקרון מס אמת לבין עקרון סופיות השומה וכדי לסטות מאיזון זה, נדרשת הצדקה בעלת משקל.

כמו כן סברה, כי לא ניתן לראות באי-ידיעה סובייקטיבית כשלעצמה, מבלי שמתלווה לה דבר מה נוסף המצדיק אותה, משום "סיבה מספקת" וכי לא ניתן להסתפק בנימוק של טעות בתום לב כשלעצמו כדי להאריך את המועד לתיקון השומה.

בהלכת חוגי, קיבל בית המשפט העליון את ערעור המנהל תוך שהוא קובע כי: "מקובל עלינו פסק דינה של יו"ר הועדה, כב' השופטת י' סרוסי, הן במישור הנורמטיבי, הן במישור היישומי".

עם זאת בית המשפט העליון הקל על חוגי לאור נסיבותיו האישיות וקבע כי: "לפנים משורת הדין, ועל מנת לא "לחרוש הלכה" על גבו של המשיב, הוסכם על ידי הצדדים כי תשלומי השבה שהוחזרו למשיב, יישארו בידיו, וכי המחלוקת בין הצדדים בהקשר ההליך הנדון, באה לידי סיום סופי ומוחלט."

ניתן לראות אם כן, כי בית המשפט העליון החמיר בהלכת חוגי את הרף הנדרש לקיומה של "סיבה מספקת" בסעיף 107 לחוק, לרבות הקביעה כי לא ניתן להסתפק בנימוק של טעות בתום לב כדי להאריך את המועד לתיקון שומה.

את כל המאמרים ניתן למצוא באתר בכתובת: www.atz-law.co.il

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה