הארכת מועדים נוספת עקב משבר הקורונה

בתאריך 27/03/2020 פורסמו ברשומות תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) אשר במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים, בעיקר פרוצדוראליים, הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין
(להלן: "החוק"), באופן שבו התקופה שבין 22/03/2020 ועד ל-31/05/2020 (להלן: "התקופה הקובעת") לא תובא בחשבון במניין הימים לגבי מועדים, אשר מועד פקיעתם חל בתקופה שהחל מיום 22/03/2020 ועד חודשיים לאחר תום התקופה הקובעת.

ב 20/07/2020, התקבל בכנסת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה)  התש"ף – 2020, (להלן: "חוק הארכת התקופות") אשר כלל בתוכו את הארכת המועדים הפרוצדוראליים בתקופה הקובעת.

חוק הארכת התקופות, האריך גם מועדים מהותיים, הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין  וקבע כי בחישוב התקופות שנקבעו בסעיפים הבאים, לא תובא בחשבון התקופה בין התאריכים 01/03/2020 ועד 01/10/2020, אם מועד סיומן חל באותה תקופה:

 1. סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) – תקופת 18 החודשים (או 12 החודשים בדירה מקבלן) מיום רכישת
  דירה, לצורך מכירת דירת מגורים אחרת שהייתה דירה יחידה, במטרה לשלם מס רכישה
  כדירה יחידה.
 2. סעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) – תקופת 18 החודשים לעניין מכירת דירה בקבוצת רכישה.
 3. סעיף 9(ג1ג)(4)(ב) – שנתיים מיום רכישת דירה, שיש לעולה חדש / תושב חוזר ותיק,
  להפוך לתושב ישראל ולשלם מס רכישה כדירה יחידה.
 4. סעיף 49ג(1) – תקופת 18 החודשים שניתן למכור דירה מיום רכישת דירה חלופית ועדיין
  להיחשב כמוכר דירה יחידה במס שבח לעניין סעיף 49ב(2).
 5. סעיף 49ה – התקופות הנדרשות לצורך מכירת 2 דירות ורכישת דירה חלופית.

כיוון שהתפשטות נגיף הקורונה משפיעה על יכולתם של מוכרים למכור את דירתם,  בין בשל מיעוט פניות ובין בשל הצעות שסכומן נמוך מהמחיר המקובל החליטה ועדת הכספים של הכנסת בשל הימשכות משבר הקורונה להאריך את התקופה שנקבעה בחוק הארכת התקופות, ולכן תוקן השבוע (29/12/2020) חוק הארכת התקופות ונקבע בו כי במקום התאריך 01/10/2020 יקבע תאריך 30/06/2021.

המשמעות הינה שהציבור קיבל דחייה של 9 חודשים נוספים במועדים הנדרשים לביצוע הפעולות בסעיפים הללו.

לדוגמא:

ביום 01.11.18 נרכשה דירה חלופית לדירה קיימת. לפי סעיף 49ג(1) לחוק, הרוכש יכל היה למכור את הדירה הקיימת עד ליום 30.04.20 ולקבל פטור ממס שבח כדירה יחידה.

לאור חוק הארכת התקופות המתוקן, התקופה שנותרה לרוכש, ממועד תחילת משבר הקורונה ועד למכירת הדירה, (01.03.2020 ועד ליום 30.04.2020) הינה 60 ימים שלא יבואו במניין, אלא רק החל מיום 01.07.2021 ולכן יוכל למכור את הדירה הקיימת ולקבל פטור ממס שבח כדירה יחידה עד ליום 01.09.2021.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

      

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה