4.1.18

השכרת 20-30 נכסים מצריכה לשם תפעולה עסק של ממש

קרא עוד read-more
9.11.17

העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי, בהתאם להוראות המעבר

קרא עוד read-more
7.9.17

חברת בית – פרשנות מחמירה לתנאי סעיף 64 לפקודה

קרא עוד read-more
13.7.17

קיומו של טעם מסחרי ממשי בעסקה ישלול טענה לעסקה מלאכותית

קרא עוד read-more
29.12.16

נימוקי שומה שנשלחו בפקס – עוצרים את מרוץ התיישנות ההשגה

קרא עוד read-more
24.11.16

שימוש בעל מניות מהותי בנכסי החברה שבבעלותו

קרא עוד read-more
11.8.16

הכנסה מהשכרת נכסי נדל"ן כפעילות עסקית

קרא עוד read-more
16.6.16

פיצוי שהתקבל בגין וויתור על אופציה במקרקעין – מוסה כרווח פירותי

קרא עוד read-more
9.3.16

שימוש בפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה בעת חישוב השבח

קרא עוד read-more
18.2.16

סיחור אופציה לקבוצת רכישה נחשבה כעסקת אקראי – מבחן הסיכון הכלכלי

קרא עוד read-more