14.11.19

על הקשר בין גביית חובות ארנונה, פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין

קרא עוד read-more
29.8.19

טענה להשקעה כושלת אינה מספקת כדי לגבש הפסד הון הניתן לקיזוז

קרא עוד read-more
17.1.19

מניעת חבות במס יסף בעקבות העברת נכס לחברה תמורת מניות

קרא עוד read-more
29.11.18

המוסד להחלטות מיסוי

קרא עוד read-more
7.6.18

פיצול שבח מקרקעין בשומת מס הכנסה

קרא עוד read-more
26.4.18

עסקת חכירה ששולם בגינה מס שבח – אינה מגלמת בתוכה גם עסקת אשראי

קרא עוד read-more
8.2.18

השכרה של 10 דירות ומעלה צפויה להיחשב כפעילות עסקית

קרא עוד read-more
4.1.18

השכרת 20-30 נכסים מצריכה לשם תפעולה עסק של ממש

קרא עוד read-more
9.11.17

העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי, בהתאם להוראות המעבר

קרא עוד read-more
7.9.17

חברת בית – פרשנות מחמירה לתנאי סעיף 64 לפקודה

קרא עוד read-more