28.10.21

אגודה שיתופית לא נחשבת "רשות מקומית" לעניין הפטור בסעיף 72 לחוק

קרא עוד read-more
14.10.21

רכישת דירה לצורך מגורי תלמיד הישיבה – אינה עונה להגדרת שימוש במישרין בלבד ע"י הישיבה

קרא עוד read-more
7.10.21

טעות בתום לב שניתן לאפיין כרשלנות – אינה מהווה סיבה מספקת להארכת מועד

קרא עוד read-more
30.9.21

החלטת פ"ש לסווג מכירת מקרקעין שהוחזקו מעל 4 שנים במישור ההוני, כמכירה פירותית – מחייבת שינוי ייעוד

קרא עוד read-more
2.9.21

הלכת מלכסון – הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה

קרא עוד read-more
19.8.21

סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין – הרווח הנוסף בפירוק

קרא עוד read-more
12.8.21

ויתור הקיבוץ על זכותו במקרקעין לטובת החברים בשלב השיוך החוזי – מהווה מכירה

קרא עוד read-more
5.8.21

לא ניתן לפרוס רווח הון או שבח ריאלי לצורך חישוב מס יסף

קרא עוד read-more
22.7.21

הכרעה סופית אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך כל מועד בחוק

קרא עוד read-more
15.7.21

חישוב מס הרכישה גם בשינוי מבנה ומיזוג ייעשה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי המניות

קרא עוד read-more
Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה