הלכת אביבי רייך – מנהל מסמ"ק רשאי להאריך המועד לתיקון שומה

השבוע ניתן פסק דין אשר דחה את הערעור שהוגש בבית המשפט העליון (ע"א 9817/17 מנהל מסמ"ק ת"א נ' מיטל אביבי רייך) על החלטת ועדת הערר שלא לדחות על הסף את בקשת מיטל אביבי רייך ודור רייך להארכת מועד לפי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") לתיקון שומה (ראו הרחבה במאמר מיום 20/04/2017).

בכך הגיעה לסיומה הסאגה המשפטית ארוכת השנים בין מנהל מסמ"ק (להלן: "המנהל") לנישומים בשאלה, האם סעיף 107 לחוק מאפשר הארכת המועדים לתיקון שומה הקבועים בסעיף 85 לחוק.

עמדת רשות המיסים מאז ומעולם הייתה, כי סמכות המנהל מוגבלת להארכת מועדים דיונית בלבד ולא מהותית, ועל כן אין הוא מוסמך להאריך מועדים המסווגים כמהותיים ושורשיים כגון את התקופה של 4 שנים לתיקון שומה הקבועה בסעיף 85 לחוק.

בית המשפט העליון, קבע בדעת רוב (השופט מינץ והמשנה לנשיאה מלצר, כנגד דעתו החולקת של השופט שטיין) כי המנהל רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף 107 לחוק להאריך כל מועד בחוק לרבות המועדים לתיקון שומה.

להלן הנימוקים שהביאו לדחיית הערעור בבית המשפט העליון:

ע"פ עמדת השופט מינץ, לשון סעיף 107 לחוק היא ברורה וחדה וניתן "לחלץ" ממנה משמעות אחת, בהירה ופשוטה. אין מדובר בלשון דו-משמעית או כזו הטומנת בחובה מספר משמעויות שונות. המחוקק קבע כי המנהל רשאי להאריך "כל מועד" שנקבע בחוק ולכן המושג "כל" כולל בחובו את המועדים כולם ואין כל עיגון בחוק לפרשנות המצמצמת שהציג המנהל.

ע"פ עמדת המשנה לנשיאה מלצר, התכלית הסובייקטיבית של כוונת המחוקק מראה בבירור כי כוונת יוזמי תיקון 34 לחוק, שבגדרו נקבע נוסחו של סעיף 107 לחוק כיום, להרחיב את סמכות המנהל ככל האפשר.

כמו כן, התכלית האובייקטיבית של דיני המס, המורכבת מתכלית גביה, מתכלית השגת צדק חלוקתי ומקידום דרישות היעילות, ההגינות והוודאות, תומכת בפרשנות מרחיבה לסעיף 107 לחוק וזאת עקב כך שאין בסעיף כדי לחייב את המנהל "לפתוח את השומה", אלא ניתנת לו רק סמכות לאפשר זאת על פי שיקול דעתו וכאשר המנהל יפעיל את סמכותו, חזקה עליו כי הוא יביא בגדרי שיקול דעתו את כלל התכליות ויאזן ביניהן, תוך מתן משקל מתאים לכל אחת מהן בנסיבות העניין העומדות לפניו.

המשנה לנשיאה הוסיף, כי כאשר מדובר בחקיקה שהתבססה על הצעת חוק ממשלתית ולוותה לכל

אורכה על ידי גורמי המקצוע ברשות המיסים, הרי שבמקום בו חקיקה כזו נתונה לפירושים שונים יש להעדיף את הפרשנות המנוגדת לפרשנות המוצגת על ידי נציגי הממשלה בעת שההליך נדון, שכן במקום לעגן את פרשנותו של מנהל מסמ"ק בלשון מפורשת, פשוטה ובהירה בחוק, המנהל העדיף לנהל עשרות רבות של הליכים בוועדות ערר בסוגיה, תוך שהוא גורם לחוסר בהירות משפטית, הכרעות סותרות ובזבוז של משאבי המדינה ושל משאבי הנישומים.

כאמור לעיל, בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע בדעת רוב את הלכת מיטל אביבי לפיה סעיף 107 לחוק מעניק סמכות למנהל מסמ"ק להאריך כל מועד בחוק, לרבות את המועדים לתיקון שומה הקבועים בסעיף 85 לחוק.

לאור קביעתו הברורה של בית המשפט העליון, לפיה הוראות סעיף 107 לחוק הינן גורפות וחד משמעיות, אינני רואה מניעה כיום, לבקש מהמנהל להפעיל את סמכותו בסעיף 107 לחוק ולהאריך גם את התקופה הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) בחוק למכירת דירה קודמת, לצורך קבלת מס רכישה מופחת בעת רכישת דירה חדשה ובלבד שהרוכש יוכל להראות למנהל "סיבה מספקת", מדוע לא הצליח לעשות זאת בתקופת 18 החודשים ממועד הרכישה.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

      

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

 

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה